Pendahuluan/ Pelarasan Pelbagai

Item Link
    Garis Panduan Permohonan Pendahuluan Pelbagai

 > Click Here <

    Carta Alir Proses Permohonan/ Tuntutan/ Bayaran Geran Dalam Fakulti (DDF) UiTM

 > Click Here <

    Penyerahan Dokumen Bagi Permohonan Pendahuluan Pelbagai - Pejabat TDPJI ACIS

 > Click Here <

    Penyerahan Dokumen Penyelarasan Pendahuluan Pelbagai - Pejabat TDPJI ACIS

 > Click Here <

Contact Us

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

 
Tel:

Pejabat Dekan: +603-5544 2650
Pejabat Hal Ehwal Akademik: +603-5543 7984
Pejabat Hal Ehwal Pelajar : +603-5544 2135