Pindahan Vot

Item Link
    Borang Permohonan Pemindahan Vot Geran Penyelidikan KPT/ MOSTI/ Dana KCM/ HiCoE - Pejabat TDPJI ACIS

 > Click Here <

    Borang Permohonan Penimdahan Vot Geran Penyelidikan KPT/ MOSTI/ Dana KCM/ HiCoE - RMC

 > Click Here <

    Garis Panduan Pemantauan Geran Penyelidikan

 > Click Here <

Contact Us

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

 
Tel:

Pejabat Dekan: +603-5544 2650
Pejabat Hal Ehwal Akademik: +603-5543 7984
Pejabat Hal Ehwal Pelajar : +603-5544 2135