Welcome to Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) Website

     

Iklan Jawatan Kosong di PZSW, ACIS

Posted in Latest Info

IKLAN JAWATAN KOSONG

Akademik Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) Universiti Teknologi MARA Shah Alam dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan pentadbiran secara kontrak di Pusat Zakat, Sedekah & Wakaf Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS).

Muat turun: Iklan Jawatan Kosong     Borang Permohonan Perjawatan UiTM

A. JAWATAN/SKIM PERKHIDMATAN


B. SYARAT LANTIKAN

1) PENGURUS ZAKAT (KONTRAK) GRED N41
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a) Warganegara Malaysia;
b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
c)

(i) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM1,911.00); atau

(ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerjaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2114.43.00)

Syarat Kelayakan Bahasa Melayu
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2) PENOLONG PENGURUS ZAKAT (KONTRAK) GRED N29
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a) Warganegara Malaysia;
b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
c)

(i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

(ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau
(iii) Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95).

Syarat Kelayakan Bahasa Melayu
2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


C. PERHATIAN KEPADA PEMOHON
a) Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan.
b) Hanya Permohonan yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
c) Setiap permohonan MESTILAH disertai dengan Salinan sijil-sijil dan mengikut susunan berikut :-
i. Salinan Kad Pengenalan
ii. Salinan Sijil MCE/SPM,HSC/STPM atau setaraf
iii. Ijazah / Diploma/ Sijil Politeknik atau setaraf
iv. Surat Pengesahan tempoh pekerjaan dari majikan (jika ada) untuk mengambil kira pengalaman kerja/ penetapan gaji
v. Dokumen berkaitan jawatan yang dipohon

d) Pemohon hendaklah menulis jawatan yang dipohon di sebelah kiri atas sampul surat borang permohonan.
e) Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan jawatan adalah dianggap tidak berjaya.

D. PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Permohonan Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) di http://acis.uitm.edu.my dan juga boleh didapati di Bahagian Pentadbiran, Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) Universiti Teknologi MARA, 40450 SHAH ALAM SELANGOR.


Sila kemukakan permohonan kepada :-
BAHAGIAN PENTADBIRAN
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI (ACIS)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN

TARIKH TUTUP PENERIMAAN BORANG IALAH PADA: 11 MAC 2019 (ISNIN)
Bil. Rujukan : 500-BPD(BPO.24/4/2)
Bil Iklan : 01/2019
Tarikh : 20 FEBRUARI 2019

Muat turun: Iklan Jawatan Kosong     Borang Permohonan Perjawatan UiTM

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
40450 Shah Alam, Selangor

Copyright © 2016 Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS). All Rights Reserved.
| Disclaimer & Copyright | Privacy Statement |