Welcome to Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) Website

     

List of Research

KAJIAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) MENGIKUT SYARIAT ISLAM (UJRAH)

Posted in List of Research

 

PROJEK PERUNDINGAN
INSTITUT KAJIAN, PEMBANGUNAN DAN PENGKOMERSILAN (IRDC) UiTM

KAJIAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) MENGIKUT SYARIAT ISLAM (UJRAH)

2009

PROF. MADYA EZANI BIN YAAKUB (LEADER)
PROF. MADYA DR YUSUF BIN RAMLI
MOHAMAD SHUKRAN ABDUL RAZAK
PROF. MADYA ZULKARNAIN YUSUF
PROF. MADYA DR FAUZI MUHAMAD (UPM)

 

ABSTRAK

Isu bahawa pengurusan pinjaman pendidikan PTPTN mempunyai unsur riba dan tidak selaras dengan syariah Islam telah dibangkitkan semula oleh masyarakat pada bulan Jun 2007. Selanjutnya PTPTN telah diarah oleh Menteri Pengajian Tinggi untuk menangani segera isu berkenaan. Pada 31 Julai 2007, Menteri Pengajian Tinggi telah memberikan persetujuan mengenai cadangan untuk menggunakan kepakaran dan pengalaman pensyarah UiTM dan UPM bagi menjalankan kajian dan seterusnya membuat pembentangan kepada Panel Kajian Syariah, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Lembaga Pengurusan PTPTN dalam mesyuaratnya pada 13 Ogos 2007 juga telah memberikan persetujuan mengenai perlantikan tersebut. Tujuan kajian ialah untuk menukarkan skim pinjaman pendidikan sedia ada kepada suatu skim yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam.

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
40450 Shah Alam, Selangor

Copyright © 2016 Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS). All Rights Reserved.
| Disclaimer & Copyright | Privacy Statement |