Pra-Diploma Pengajian Islam (IC001/IC002)


 
Scan QR Code 
or Click Here to apply.


 

Profil

Program ini memfokuskan kepada pembentukan pengetahuan dan kemahiran asas Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris serta mengukuhkan pengetahuan asas dalam bidang pengajian Islam. Program ini turut memberi peluang pelajar aliran agama menguasai bahasa Arab dengan baik sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat Diploma


Kursus-kursus yang menjadi kekuatan program adalah:

 • English for Pre Diploma 
 • Pengantar Pembangunan Insan
 • Asas Kemahiran Membaca Bahasa Arab
 • Konsep Ilmu Dalam Islam
 • Pengenalan Fiqh Halal dan Haram
 • Intensive Mathematic

Terbuka kepada pelajar lepasan aliran agama di peringkat SPM (pelajar dari SMKA, SABK, KAA dan lain-lain)

Tempoh pengajian: (6 bulan/ 1 semester)
Kampus yang menawarkan: UiTM Negeri Sembilan, UiTM Terengganu & UiTM Sarawak 

 


 Syarat Am Universiti

 

 • Memiliki SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu;

DAN;

 • Lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013)

  *Calon yang tamat program ini akan diserapkan ke program Diploma di fakulti - Akademi Pengajian Islam Kontemporari (Diploma Muamalat (IC110)/ Diploma Pengurusan Halal (IC120)) 

   


 Syarat Khas Program: Lepasan SPM

 

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI serta:

 • Lulus Bahasa Inggeris
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan
 • Lulus Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Turath Bahasa Arab / Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah / Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Lulus Pendidikan Islam / Tasawwur Islam /Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / PendidikanSyariah Islamiah / Turath Al-Quran dan Al-Sunnah /Turath Dirasat Islamiah / Usul Al-Din / Al-Syariah /Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

 


Click Here for study plan information

Contact Us

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

 
Tel:

Pejabat Dekan: +603-5544 2650
Pejabat Hal Ehwal Akademik: 03-5544 2364/ 03-5544 2670/ 03-5543 2684
Pejabat Hal Ehwal Pelajar : 03-5544 2135/ 03-5544 2644