CLIENT CHARTER

Untuk semua pelanggan UiTM:
 1. Pelajar
 2. Staf
 3. Ibu Bapa
 4. Industri dan
 5. Pihak-pihak berkepentingan
Kami menawarkan perkhidmatan yang berkualiti, beretika dan berintegriti dan berjanji bahawa:
 1. Semua kemudahan asas pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan persekitaran memenuhi keperluan MQA, KPT dan badan-badan profesional;
 2. Semua program akademik diluluskan, diurus dan ditadbir mengikut peraturan dan prosuder Universiti;
 3. Semua kelulusan akademik diiktiraf oleh kerajaan serta menepati keperluan industri dan badan profesional yang berkaitan;
 4. Semua pengijazahan diberi dalam tempoh yang ditetapkan setelah memenuhi semua syarat;
 5. Semua pencapaian cemerlang dikenal pasti dan dianugerahkan setiap tahun;
 6. Semua cadangan dan aduan rasmi diambil tindakan dalam tempoh 1 minggu;
 7. Sentiasa bersedia memberi khidmat bakti kepada masyarakat dan;
 8. Sentiasa memberi layanan mesra dan profesional.
UiTM akan memberikan perkhidmatan mengikut piagam pelanggan seperti yang diamalkan oleh Pusat Tanggungjawab Fakulti, Kampus Negeri, Bahagian, Institut, Pusat dan Unit.
 
Tanggungjawab Pelanggan:
Untuk membolehkan UiTM melaksanakan Piagam ini dengan cekap dan berkesan, kami memohon agar Pelanggan :
 1. Memahami segala hak pelanggan dalam piagam ini.
 2. Mematuhi segala undang-undang, arahan, peraturan dan garis panduan yang berkaitan.
 3. Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab.

Contact Us

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

 
Tel:

Pejabat Dekan: +603-5544 2650
Pejabat Hal Ehwal Akademik: 03-5544 2364/ 03-5544 2670/ 03-5543 2684
Pejabat Hal Ehwal Pelajar : 03-5544 2135/ 03-5544 2644