ACADEMIC GUIDELINE

No. Item Download Link
1. ACIS Programme Brochure Click Here <
2. Garis Panduan Penulisan Kertas Ilmiah Diploma dan Sarjana Muda 2019 Click Here <
3. Panduan Pengecualian Pemindahan Kredit Kursus ACIS Bagi Universiti Awam dan Swasta 2019 Click Here <
4. Borang Pengecualian Pemindahan Kredit Umum Click Here <
5. Borang Pengecualian Pemindahan Kredit Diploma Muamalat Click Here <
6. Borang Pengecualian Pemindahan Kredit Diploma Pengurusan Halal Click Here <
7. Borang Permohonan Pengecualian Kredit Bagi Kursus Program Click Here <
8. Borang Permohonan Pengecualian Kredit Bagi Kursus Fakulti Click Here <
9. Borang Permohonan Pengecualian Kredit Bagi Kursus Universiti Click Here <
10. Borang Permohonan Pengguguran Kursus Click Here <
11. Borang Permohonan Surat Pengesahan Sedang Belajar/ Tamat Click Here <
12. Borang Menarik Diri Dari UiTM Click Here <
13 Borang Permohonan Maklumat Kursus dan Program Akademik Click Here <
14. Carta Alir Borang Menarik Diri Pelajar Sempena COVID 19 Click Here <
15. Pautan Google - Penambahan Kursus Click Here <
16. Borang Permohonan Penambahan Kursus Click Here <
17. Borang Muat Naik Maklumat Peribadi Pelajar Baharu Click Here <
18. Permohonan Pengecualian Kredit (PC) Click Here <

 

Contact Us

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

 
Tel:

Pejabat Dekan: +603-5544 2650
Pejabat Hal Ehwal Akademik: 03-5544 2364/ 03-5544 2670/ 03-5543 2684
Pejabat Hal Ehwal Pelajar : 03-5544 2135/ 03-5544 2644