PROFILE

FALSAFAH

Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.

VISI

Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains, Teknologi, Kemanusiaan dan Keusahawanan.

MISI

Menjuarai pembangunan bumiputera profesional yang tangkas menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak.

OBJEKTIF

 1. Memperluas akses pendidikan tinggi
 2. Menyediakan Pendidikan bertaraf dunia
 3. Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negaradan kemakmuran global
 4. Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang kompetitif di peringkat global
 5. Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.
 6. Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien
 7. Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu
 8. Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri
 9. Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik
 10. Mengawal selia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi

NILAI

 1. Kecemerlangan

  Mengamalkan kualiti piawai dalaman yang standard bagi memenuhi keperluan dan jangkaan pemegang taruh.

 2. Sinergi

  Bekerjasama rapat untuk memaksimumkan produktiviti yang memberi manfaat kepada industri dan masyarakat

 3. Integriti

  Memupuk nilai kejujuran, hormat dan ketelusan untuk mencapai standard profesionalisme yang tinggi

Contact Us

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

 
Tel:
Pejabat Dekan: +603-5544 2650
Pejabat Hal Ehwal Pelajar : +603-55437984