QUALITY STATEMENT

  • ACIS komited untuk menguruskan pusat pengajian akademik secara profesional demi melahirkan graduan Bumiputera yang berdaya saing, global dan beretika serta sentiasa memenuhi keperluan pelanggan.

  • ACIS sentiasa meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan kualtiti melalui penambahbaikan secara berterusan untuk menjadi sebuah pusat pengajian bertaraf dunia.

Contact Us

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

 
Tel:

Pejabat Dekan: +603-5544 2650
Pejabat Hal Ehwal Akademik: 03-5544 2364/ 03-5544 2670/ 03-5543 2684
Pejabat Hal Ehwal Pelajar : 03-5544 2135/ 03-5544 2644