Bachelor of Halal Industry Management (Hons) (IC220)

                                                                                                                                                                                     
Scan QR Code 
or Click Here for Full-Accreditation Statement


 

Terbuka kepada keturunan Melayu, Anak Negeri Sabah, Anak Negeri Sarawak dan Orang Asli Sahaja

Tempoh pengajian: (3 ½ tahun / 7 semester)
Kampus yang menawarkan: UiTM Shah Alam

 


 Syarat Am Universiti

 

 • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.
 • Lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013).
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Lulus STPM dengan mendapat Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am dan sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ ASASIpintar UKM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1.

 


 

 

 Syarat Khas Program: Lepasan Diploma UiTM

 

 • Miminum CGPA/ PNGK/ MUET: 2.50/ Band 2
 • Diploma Muamalat/Pengurusan Halal;

DAN;

 • Lulus SPM/Setaraf dengan lulus dalam mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab/Bahasa Arab Komunikasi/Turath Bahasa Arab/Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah Al-Adab Wa Al-Balaghah

   

 Syarat Khas Program: Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia

 

 • Miminum CGPA/ PNGK/ MUET: 3.00/ Band 2
 • Lepasan Diploma Muamalat/Syariah/Pengajian Islam;

DAN;

 • Lulus SPM/Setaraf dengan lulus dalam mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab/Bahasa Arab Komunikasi/Turath Bahasa Arab/Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah Al-Adab Wa Al-Balaghah

 

ATAU;

 

 • Miminum CGPA/ PNGK/ MUET: 2.50/ Band 2
 • Lepasan Diploma Muamalat/Syariah/Pengajian Islam/Kewangan Islam/Perbankan Islam/Takaful/ Ekonomi Islam  /Setaraf dengan dua (2) tahun pengalaman berkerja dalam bidang yang dipohon;

DAN;

 • Lulus SPM/Setaraf dengan lulus dalam mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab/Bahasa Arab Komunikasi/Turath Bahasa Arab/Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah Al-Adab Wa Al-Balaghah.

 


Syarat Khas Program: Lepasan ASASI UiTM/ ASASI Sains UM/ ASASIpintar UKM/ Matrikulasi KPM

 

 • Miminum CGPA/ PNGK/ MUET: 2.00/ Band 2
 • Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran;

DAN;

 • Lulus SPM/Setaraf dengan lulus dalam mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab/Bahasa Arab Komunikasi/Turath Bahasa Arab/Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah Al-Adab Wa Al-Balaghah.

 


Syarat Khas Program: Lepasan STPM/ Setaraf

 

 • Miminum CGPA/ PNGK/ MUET: 2.00/ Band 2
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Syariah/Bahasa Arab dan dua (2) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am;

DAN;

 • Lulus SPM/Setaraf dengan lulus dalam mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab/Bahasa Arab Komunikasi/Turath Bahasa Arab/Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah Al-Adab Wa Al-Balaghah.

 


Syarat Khas Program: Lepasan STAM 

 • Miminum CGPA/ PNGK/ MUET: Jayyid/ Band 2
 • Memperoleh tahap sekurang-kurangnya pangkat Jayyid (Kepujian) dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

DAN;

 • Lulus SPM/Setaraf dengan lulus dalam mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab/Bahasa Arab Komunikasi/Turath Bahasa Arab/Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah Al-Adab Wa Al-Balaghah.

 


Syarat Khas Program: APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning)

 

 • Miminum MUET: Band 2
 • Lulus MQA (Ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio)
 • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan
 • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun
 • Lulus temu duga peringkat Fakulti.

 


 

* Click Here for study plan information

Contact Us

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

 
Tel:

Pejabat Dekan: +603-5544 2650
Pejabat Hal Ehwal Akademik: 03-5544 2364/ 03-5544 2670/ 03-5543 2684
Pejabat Hal Ehwal Pelajar : 03-5544 2135/ 03-5544 2644